Funkcje społeczne języka

0
98

Język –  klucz do sukcesu w każdej dziedzinie. Jest głównym sposobem przekazywania informacji między ludźmi i chodzi tu zarówno o język piany jak język mówiony. Wyobraźmy sobie, bowiem świat, gdzie nikt nie mówi. Jak porozumiemy się z innymi? Pismem? Ale jak stworzyć pismo, skoro nie ma języka? W związku z tym język jest podstawą, jest możliwością komunikacji międzyludzkiej nie tylko na terenie jednego kraju i z osobami, które mówią tym samym językiem. Nawet nie znając języka innych narodowości, możemy się z nimi porozumieć, wymawiając własne słowa, pokazując rzeczy, ucząc się tego, jak dana rzecz nazywa się w danym języku. Niewątpliwie nauka języków obcych jest oknem na świat, daje nam ogromną widzę na temat innych krajów, kultury danego narodu, czy też tradycji. Dzięki nauce języka obcego, możemy naprawdę dużo zyskać. Język jest niezbędny w pracy, a zwłaszcza, jeśli chodzi o współprace międzynarodową. Funkcje społeczne języka są jednak najważniejsze. Przecież dzięki temu, że mówimy, świat rozwija się w takim tempie, dzięki temu możemy wyrazić uczucia, poru zmieć się z obcymi ludźmi, czytać powieści, gazety i wiedzieć, co dzieje się na świecie. Sama nauka języka to długi proces, również, jeśli chodzi o naukę języka ojczystego. Kiedyś istniało przekonanie, że dziecko mówi takim językiem, jaki w genach przekazali mu rodzice. Był to głupi pogląd. W rzeczywistości, bowiem dziecko nabywa język i jeśli od najmłodszych lat komunikowało się dwóch lub więcej językach to ma szansę na jeszcze większy sukces. Zwłaszcza, jeśli chodzi o kontakty między ludzkie. Sama nauka języków obcych jest niezwykle istotna, jeśli chcemy być otwarci na świat, nowe kultury. Świat, bowiem rozwija się w bardzo szybkim tempie i bez znajomości języków nasza komunikacja między ludzka jest bardzo ograniczona, a wręcz niemożliwa.